20160511-DSC_1927.jpg

3,1 millioner kroner til allmennyttige formål i 2016

Ved søknadsfristens utløp kom det inn hele 34 søknader om støtte til gode prosjekter.  Gavesøkerne søkte om 4,8 millioner i tilskudd til ulike prosjekt. Styret valgte i år å prioritere 16 av de 34 prosjektene som det ble søkt om støtte til. I tillegg har Sparebankstiftelsens styre valgt å gi alle kommunale barnehager i Gjemnes og Tingvoll et eller flere utekjøkken. Styret har denne våren bevilget gaver til allmennyttige formål for over 2,4 millioner kroner på grunnlag av søknader. I tillegg bevilget styret høsten 2016 kr.700.000 til ny flombelysning av Tingvoll kirke og prestegård. Her er oversikten over de 18 heldige gavemottakerne av 3,1 millioner kroner i 2016. Siden oppstart av gaveutdelingen i 2012 har Sparebankstiftelsen Tingvoll nå delt ut tilsammen 10,3 millioner kroner til ulike formål og prosjekt i Gjemnes og Tingvoll kommuner.

Neste gang det kan bli gaveutdeling er våren 2017, forutsatt et godt driftsår med overskudd for Sparebankstiftelsen i 2016. Søknadsfristen er også da 31. mars.

20160511-DSC_1927.jpg 2009-avisutklipp.jpg 2016-Gavefordeling-mill-kroner2.jpg 2016-Gavefordeling-prosent2.jpg


<< Tilbake Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no