Det blir gaveutdeling i 2017

Vi minner om at søknadsfristen for årets gaveutdeling er 31. mars 2017. Det er viktig at potensielle gavesøkere allerede nå begynner å lage en god søknad. Søknaden bør være kortfattet, presis og inneholde et budsjett og finansieringsplan for prosjektet. 


Ønsket er at bidrag fra Sparebankstiftelsen Tingvoll skal være en inspirasjonskilde for enkeltmennesker, ulike lokale foreninger, lag og organisasjoner, slik at de kan få realisert sine ideer og tiltak til glede og nytte for allmennheten. Dette er uttrykt gjennom vår visjon:


vignett_rod.2,5x0,68.jpg


Målet er at stiftelsen over tid skal bidra til et lokalsamfunn med flere engasjerende, skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. 

 

Det skal gis gaver til prosjekter som skaper engasjement, som har varig verdi over tid og involverer mange frivillige. Prosjekter for barn og unge fra skolestart til de har etablert seg prioriteres. Det gis gaver kun innenfor bankens distrikt som er Tingvoll og deler av Gjemnes kommuner. 

 


Sparebankstiftelsen Tingvoll gir like gjerne gave til mindre prosjekter i lokalsamfunnet, som til store.


Her kan du lese mer om å fylle ut en søknad til oss.

 

Dersom du har spørsmål i forbindelse med en søknad, kan du eventuelt kontakte oss på telefon 913 20 411.

 

Lykke til med utfylling av søknaden!<< Tilbake Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no