IMG_0821.jpg

5,0 millioner kroner til allmennyttige formål i 2017

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn hele 36 søknader om støtte til gode prosjekter. Gavesøkerne søkte om over 9,0 millioner kroner i tilskudd til ulike prosjekt. Styret valgte i år å prioritere 14 av prosjektene det ble søkt om støtte til. Disse 14 prosjektene mottok sine gavesjekker på tilsammen 5,0 millioner kroner ved en tilstelning på Tingvoll Fjordhotell mandag 15. mai 2017.

 

Her er oversikten over de 14 heldige gavemottakerne av 5,0 millioner kroner i 2017. Siden oppstarten av gavevirksomheten i 2012, har Sparebankstiftelsen Tingvoll delt ut tilsammen 15,3 millioner kroner til ulike formål og prosjekt i Gjemnes og Tingvoll kommuner.

 

Neste gang det kan bli gaveutdeling er våren 2018, forutsatt et godt driftsår med overskudd for Sparebankstiftelsen Tingvoll i 2017. Søknadsfristen er også da 31. mars.

IMG_0821.jpg Bilde3.png Bilde2.png Bilde1.png


<< Tilbake Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no