2012-2018-Gavefordeling.jpg

Over 19,0 millioner kroner til allmennyttige formål er delt ut!

Neste gang det blir gaveutdeling er etter søknadsfrist 31. mars 2019. Styret i Sparebankstiftelsen har innstilt overfor generalforsamlingen at det i 2019 skal fordeles 4,2 millioner kroner til gaveformål i år. I den anledning startet vi med å ta i mot søknader i januar 2019. Her på våre nettsider kan du se hvem som har mottatt gaver fra oss i 2018, og alle tidligere år. Sparebankstiftelsens styre som behandler og bevilger alle gaver, har besluttet at ingen spesielle formål skal prioriteres. 

Vi har et inderlig ønske om at vår gavevirksomhet skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt for en større gruppe i våre lokalsamfunn. Vi forutsetter at tiltaket det søkes støtte til, skal ha verdi over tid og komme mange tilgode. Midler til drift av lag og foreninger gir vi normalt ikke. 

 

Fordelingen av gaver mellom Tingvoll og deler av Gjemnes kommune, er fastsatt i Sparebankstiftelsens vedtekter, hvor det blant annet står følgende om gavevirksomheten:

"Ved sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til tidligere Tingvoll Sparebank".

Det betyr at over tid skal 90% av gavebeløpet fordeles blant søkere fra Tingvoll kommune og 10% av gavene skal fordeles mellom søkerne fra deler av Gjemnes kommune. Grunnlaget for denne fordelingen er forretningsvirksomheten til tidligere Tingvoll Sparebank som tilnærmet hadde denne fordelingen etter at Gjemnes Sparebank ble innfusjonert i Tingvoll Sparebank. 

 

Det er viktig at våre lokalsamfunn lager korte og gode gavesøknader til gode prosjekt for innbyggerne i våre lokalsamfunn innen søknadsfristen. Vårt mål er at det skal bli enda mer trivelig i vårt distrikt, og et distrikt som vi kan være stolte av. Søknadsskjemaet som du finner på våre nettsider må benyttes.

 

Vi ser fram til å motta mange gode søknader.

 

Lykke til!

2012-2018-Gavefordeling.jpg 2018-GRAF-2.jpg


<< Tilbake Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no