DSC_7902k.jpg

3,5 millioner kroner til allmennyttige formål i 2018

Ved søknadsfristens utløp våren 2018, var det kommet inn 35 søknader om støtte til gode prosjekter. Gavesøkerne søkte om over 5,5 millioner kroner i tilskudd til ulike prosjekt. Styret valgte i år å prioritere 21 av prosjektene det ble søkt om støtte til. Disse 21 prosjektene mottok sine gavesjekker på tilsammen 3,5 millioner kroner ved en tilstelning på Tingvoll Fjordhotell tirsdag 15. mai 2018.

Her er oversikten over de 21 heldige gavemottakerne av 3,5 millioner kroner i 2018

 

Siden oppstarten av gavevirksomheten i 2012 - for 7 år siden, har Sparebankstiftelsen Tingvoll tilsammen delt ut over 19 millioner kroner til ulike formål og prosjekt i Gjemnes og Tingvoll kommuner.

 

 

Neste gang det blir gaveutdeling er våren 2019, forutsatt et godt driftsår med overskudd for Sparebankstiftelsen Tingvoll. Søknadsfristen er også da 31. mars. 

 

 

DSC_7902k.jpg Gavefordeling_Kroner_2012-2018.jpg Gavefordeling_Prosent_2012-2018.jpg 2018-årliggavebeløp.jpg


<< Tilbake Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no