Finansielle investeringer - generelt

Sparebankstiftelsen Tingvoll skal opptre med stor åpenhet overfor samfunn og samarbeidspartnere. Åpenhet om vår investeringsvirksomhet står sentralt i vår oppfatning av en samlet god virksomhetsstyring....
Les mer

Strategi for finansforvaltningen

En hensiktsmessig forvaltning av de midler Sparebankstiftelsen Tingvoll til enhver tid disponerer, er avgjørende for at stiftelsen skal kunne etterleve sine formål på en god måte....
Les mer

Finansplan

Inntil 50 prosent av overskuddet kan avsettes til gaveformål og samfunnsnyttige investeringer. Det resterende disponible beløp anvendes til finansielle investeringer, herunder også kjøp av nye egenkapitalbevis i Sparebanken Møre....
Les mer

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no