Foto: Magnar Fjørtoft

Formål

Formålet til Sparebankstiftelsen Tingvoll er å forvalte egenkapitalbevisene den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Møre.

Stiftelsens formål er videre å gi bidrag til allmennyttige formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til det distriktet som har bygget opp egenkapitalen i tidligere Tingvoll Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen understøtte Sparebanken Møre i dens videreføring av sparebanktradisjoner.

Formålet er nedfelt i § 1-2 i Sparebankstiftelsens vedtekter.

Stiftelsens to formål: 

  1. Å være en langsiktig å stabil eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre. 

  2. Ivareta sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å videreføre sparebankens tradisjon med å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål.Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no