2019-Tillitsvalgte_Hjemmesiden.jpg

Styrende organer

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Den velger stiftelsens styre som består av fire medlemmer og to varamedlemmer.

Den ordinære generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen...
Les mer

Generalforsamling

Som Stiftelsens øverste organ, er hovedoppgaven til Generalforsamlingen.

Styret

Sparebankstiftelsens styre bestemmer i hvilke områder stiftelsens midler skal brukes og fatter alle vedtak om hvem som skal få gavebidrag....
Les mer

Administrasjon

Daglig leder:

Finn Moe Stene
Tlf: 71 53 45 09
Mobil: 91 32 04 11
E-post:
Finn@iTingvoll.no  
  ...
Les mer

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no