20020213-019-1.jpg

Virksomhetsstyring

God virksomhetsstyring handler om styring og kontroll som skal bidra til å gi stiftelsens egne organer, myndighetene og samfunnet for øvrig trygghet for at formålene innfris og at verdiene blir forvaltet på en god måte....
Les mer

Vedtektene for Sparebankstiftelsen Tingvoll

Opprettet 1. november 2009. Vedtektene er grunnlaget for Stiftelsens formål, organisering og virksomhet.
Les mer

Instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Tingvoll

Det er viktig at Sparebankstiftelsens valgkomité arbeider planmessig og grundig for å skaffe oss de beste tillitsvalgte. Sparebankstiftelsen har et evig liv som perspektiv, og er derfor avhengig av dyktige tillitsvalgte som følger opp og gjøre dette mulig.  

...
Les mer

emblem_farge(3).jpg

Aktivt eierskap i Sparebanken Møre

Sparebankstiftelsen Tingvoll har som formål et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Møre. Med bakgrunn i dette formålet, har styret i stiftelsen fastsatt målsetninger for eierskapet....
Les mer

Etiske regler

Sparebankstiftelsen er avhengig av omverdenens tillitt. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillitt til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for...
Les mer

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no