20091030-Tausan 005.jpg

Visjon, misjon og verdier

Alle bedrifter har en visjon, hensikt og mål med sin virksomhet. Visjonen og misjonen for Sparebankstiftelsen Tingvoll kan du lese mer om her:

Dette er visjonen, misjonen og verdiene for Sparebankstiftelsen Tingvoll: 

Visjon
 
• Vi skal utløse engasjement 

Misjon 
• Vi skal ta vare på verdiene og berike vårt distrikts lokalmiljø 

Verdier 
• Langsiktig 
• Uavhengig 
• Kulturbyggende 

Sparebankstiftelsens to formål 
• Være langsiktig og stabil eier i Sparebanken Møre. 
• Ivareta sparebanktradisjoner - gjennom å videreføre sparebankens tradisjon med å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål. 

Prosjektene vi støtter er innenfor disse kategoriene
Sparebankstiftelsen Tingvoll gir støtte til allmennyttige tiltak. Bidragene fra oss skal således komme mange til gode. 

Vi vil prioritere tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet. Tiltak som kan gi et lokalt løft. Synliggjøring av frivillig engasjement og dugnadsvilje vil styrke en søknad om støtte fra oss.. Vi er mer villige til å gi støtte til prosjekter som gir langvarig nytte enn kortvarige arrangementer. Vi spleiser gjerne med andre bidragsytere, dog ikke med andre innenfor finansiell sektor eller konkurrenter til Sparebanken Møre (skadeforsikring unntatt). 

Dette får du ikke støtte til 
Vi vil ikke gi støtte til tiltak som er naturlige sponsorobjekter. Derfor engasjerer vi oss ikke i eliteidrett. Vi vil støtte nye prosjekter, men ikke gi driftstilskudd til etablerte organisasjoner, unntatt barne- og ungdomsarbeid hvor vi i enkelte høve kan gi noe driftstilskudd. Vi gir ikke bidrag til politiske partier, og til formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng. Søknader om støtte til organisasjoner hvor formålet er av religiøs karakter vil bli avslått. Det samme gjelder søknader om støtte til bedrifter eller søknader fra kommune eller en kommunal etat. Stiftelsen gir heller ikke støtte til forskningsformål.


Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no