Ofte stilte spørsmål

 1. Er Sparebankstiftelsen Tingvoll en del av Sparebanken Møre? 

Nei. Sparebankstiftelsen Tingvoll er en ideell og uavhengig stiftelse som gir pengegaver til allmennyttige formål. Stiftelsen er den største enkelt eieren av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre, og gavene som deles ut kommer i all hovedsak fra utbyttet på våre egenkapitalbevis i Sparebanken Møre. 

Les mer om hvordan Sparebankstiftelsen Tingvoll ble dannet 

_________________________________________________________________________________________ 

2. Hva skal til for at et prosjekt får støtte? 

Prosjektet må være innenfor gaveformålet til stiftelsen for å komme i betraktning. I tillegg er det viktig at det det søkes om, kommer allmennheten (mange) til gode og har varig verdi. I tillegg må tiltaket være i Tingvoll eller deler av Gjemnes kommune. Sparebankstiftelsen gir ikke gavestøtte til prosjekt som er realisert eller allerede anskaffet.
Nærmere opplysninger om prioriterte formål og hvordan man søker om gave finner du her

_________________________________________________________________________________________ 

3. Kan man søke Stiftelsen om midler flere ganger? 

Ja, så sant prosjektet faller innenfor formål som Sparebankstiftelsen gir gave til. Dersom en har fått gavestøtte tidligere år, må dette prosjektet være avsluttet og sluttrapport med prosjektregnskap være innsendt og godkjent av Sparebankstiftelsen før ny søknad blir behandlet.

_________________________________________________________________________________________ 

4. Skal jeg bruke et søknadsskjema? 

Ja. Det kan kun søkes direkte fra våre nettside. Vårt elektroniske søknadsskjema må benyttes.

Du finner skjemaet her. 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Kan jeg sende inn vedlegg til søknadsskjemaet? 

På søknadsskjemaet er det kun mulig å legge ved 3 vedlegg i form av bilder i jpg-format. Øvrige vedlegg kan ikke vedlegges. Vi tar kontakt med gavesøker dersom vi har behov for mer informasjon enn hva som fremkommer av søknadsteksten. 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem? 

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre, skal du motta en e-post med bekreftelse på at den er sendt, med hele søknadsteksten. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Om søknaden kommer pr. e-post vil vi også bekrefte at den er mottatt. 

_________________________________________________________________________________________ 

7. Hva gjør jeg hvis jeg ikke har mottatt e-post med bekreftelse på at søknaden har kommet frem? 

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan det være at søknaden din ikke har blitt sendt. Da bør du sende en ny søknad eller sende oss en forespørsel pr. e-post til post@iTingvoll.no slik at vi kan sjekke hvorvidt søknaden har kommet inn eller ei. 

_________________________________________________________________________________________ 

8. Når får jeg svar på søknaden? 

Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. For vårens søknader (med frist 31. mars) blir det gitt svar i løpet av mai. 

_________________________________________________________________________________________ 

9. Kan jeg søke utenom søknadsfrister? 

Ja, søknader skal imidlertid helst sendes i forbindelse med den årlige søknadsfristen som er 31.03., og søknadsskjema på våre nettsider må benyttes ved innsendelse av søknad. Alle innkomne søknader vil bli behandlet samlet, etter den årlige søknadsfristen 31.03.. 
Vi vil i god tid før søknadsfristen kunngjøre på våre nettsider når Sparebankstiftelsen har midler til disposisjon. Det er viktig at en ikke venter til siste frist med å levere søknaden, om noe skulle gå galt med innsendelsen. Lever derfor søknaden 1-2 måneder før søknadsfristen. Når vi mottar søknaden vil vi automatisk sende en bekreftelse på at søknaden er mottatt til oppgitt e-post adresse. 

 

_________________________________________________________________________________________

10. Kan jeg sende flere søknader samme år på ulike prosjekt?

Nei, vi behandler kun en søknad pr. hovedlag pr. år. Dersom en ønsker å søke på flere del-prosjekter, må dette gjøres i samme søknad. Det er kun idrettslag med underavdelinger med egne avdelingsregnskap, som kan sende søknader fra undergrupper. Styret i hovedlaget kan imidlertid bli nødt til å prioritere søknader fra egne undergrupper, når Sparebankstiftelsen finner dette naturlig eller ønskelig.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no