Prioriterte formål

For 2018 og 2019 har styret i Sparebankstiftelsen besluttet at ingen spesielle formål skal prioriteres. 

Vi ønsker å støtte tiltak og prosjekter som skaper tilhørighet og stolthet i nærmiljøet, og som involverer frivillig innsats i form av dugnad, m.v..

Sparebankstiftelsen Tingvoll gir like gjerne gave til mindre prosjekter i lokalsamfunnet, som til store.

 

Våre gaveområder er:

  • Nærmiljø, idrett og lek

  • Friluftsliv og naturkunnskap

  • Kunst og kultur

  • Kulturminner og historie


Hvem kan søke?

Alle som bor eller har sitt virke i Gjemnes og Tingvoll kommuner. Søker du om midler til et prosjekt må, aktiviteten også skje innen nevnte kommuner.
Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no