Utfylling av søknadskjema

Søknader skal sendes elektronisk via søknadsskjemaet på dette nettstedet. Ved utfylling av søknaden er det viktig å skrive kortfattet og presist. Enkelte av feltene som skal fylles ut er begrenset i form av antall tegn som kan skrives. 

Under punktene "prosjektets budsjett" og "finansieringsplan" skal det settes opp hovedtall/poster som til sammen utgjør prosjektets totalkostnad, samt på hvilken måte man skal finansiere dette gjennom for eksempel egenkapital, dugnadsinnsats, støtte fra Sparebankstiftelsen og eventuelle andre bidragsytere og/eller lån

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden utover det som er nevnt i søknadsskjemaet. Har vi behov for mer informasjon for å vurdere søknaden tar vi kontakt med den enkelte gavesøker. 

Etter at søknadsskjemaet er innsendt og vi har mottatt dette, vil du automatisk få tilsendt en e-post med melding om at vi har mottatt søknaden. Dersom du ikke har mottatt slik e-post, har ikke søknaden blitt sendt oss. Årsaken kan være at noen av feltene ikke er riktig eller korrekt utfylt.

Har du problemer med utfyllingen/ innsendingen av søknaden ber vi om at du kontakter oss på e-post:
post@iTingvoll.no 

eller telefon: 913 20 411.
Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no