Gavetildelinger 2012


Gavemottaker Tiltak Beløp
Angvik Kunstgrasbane SA Opparbeidelse av kunstgressbane i Angvik.
kr 150 000
IL Triumf Bygge treningsrom i klubbhus med utstyr.
kr 50 000
Midgard Grendalag Oppgradering av kjøkken i forsamlingshuset Midgard.
kr 100 000
Saghøgda Velforening Videre opparbeidelse og kjøp av utstyr til samlingsplassen på Saghøgda.
kr 20 000
Straumsnes Utrorslag Bygging av flytebrygge for lagets båter og til gjestehavn på Aspøya.
kr 20 000
Tingvoll Grendahus Sellanrå Oppgradering av grendahuset Sellanrå, Tingvoll.
kr 150 000
Tingvoll IL - Skiskyttergruppa Ruste opp standplass og opparbeide rulleskiløype med asfalt.
kr 150 000
Tingvoll IL - Tråkkemaskinkomiteen Oppgradering av utstyr til tråkkemaskinen
kr 90 000
Tingvoll Kystlag Kjøp av tomt og bygging av samlingssted for lagets aktiviteter i Tingvollvågen.
kr 200 000
Tingvoll Museumslag Bygging av bu i stavlinekonstruksjon til samlingsplassen på Gjeilhaugen.
kr 60 000
Tingvoll Musikkorps Anskaffelse av nye instrumenter.
kr 10 000
Vågbø Grendalag Nytt tak på Vågbø grendahus.
kr 100 000

Sum 2012: kr 1.100.000    


Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no