Gavetildelinger 2013


Gavemottaker Tiltak Beløp
1.Batnfjord Speidergruppe Flere speidertelt med innertelt og bunnduk.
kr 40 000
Angvik Bygdelag Tursti med gangbru over Angvikelva.
kr 70 000
Tingvoll Golfklubb Klubbhusfasiliteter med kjøkken og WC.
kr 30 500
Tingvoll IL Tilrettelegging for aktiviteter i og langs turløypene til Reitfjellet.
kr 400 000
Tingvoll MC Klubb Ferdigstillelse av parkering og tribuneanlegg.
kr 222 000
Tingvoll Tindeklubb i samarbeid med Tingvoll Friluftsråd 20 stk. trimpostkasser m/trimturbøker i Tingvoll kommune.
kr 37 500
Torjulvågen Bygdalag Installasjon av varmepumpe ved bygdelagets overtakelse av Torjulvågen Grendahus.
kr 140 000
Torjulvågen Bygdalag Grillhytte med forskjønnelse av uteområdet ved Torjulvågen Grendahus.
kr 60 000

Sum 2013: kr 1 000 000     


Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no