Gavetildelinger 2014


Gavemottaker Tiltak Beløp
Angvik Bygdelag Fullførelse av tursti med bru over Angvik elva
kr 120 000
Angvik Kunstgrasbane SA Gjerde rundt kunstgrasbanen
kr 72 000
Flemma IL 3,6 km turvei tilrettelagt for rullestolbrukere rundt Flemsetervatnet
kr 50 000
Fortidsminneforeningens lokallag, Nordmøre Bok om arkitektur på Nordmøre
kr 20 000
Gyl Idrettslag Kjøp av snøscooter med utstyr
kr 168 000
IL Triumf Renovering av idrettsbane + utstyr
kr 120 000
Norsk senter for økologisk landbruk Etablering av en folkepark på Tingvoll Gard
kr 311 000
Tingvoll Bolyst

Felles nyttårsfyrverkeri for barn og voksne i Tingvollvågen.

kr 5 000
Tingvoll Eldreråd - Eldresenteret Innkjøp av el. piano til Eldresenteret
kr 25 000
Tingvoll Golfklubb Ny gresklipper for golfbanen
kr 211 000
Tingvoll Grendahus - Sellanrå Renovering av kjøkken og toalett
kr 115 000
Tingvoll IL - Bane og løypekomiteen 4-hjuling til stell av kunstgrasbane/ skiløyper
kr 136 000
Tingvoll IL - Fotballgruppa Innbytterbenker på kunstgrasbanen
kr 50 000
Tingvoll IL - Løypekomiteen Asfaltering av rulleskiløype og veien opp til anlegget
kr 545 000
Tingvoll IL - Skihytta Renovering og oppgradering av skihytta
kr 360 000
Tingvoll IL - Skiskyttergruppa Nytt skiveanlegg - skiskytterstadion
kr 272 000
Tingvoll IL og Torjulvågen IL fellestiltak Planlegging av tur- og sykkelsti mellom Tingvoll og Torjulvågen
kr 100 000
Tingvoll Kystlag Kjøp av flytebrygge for utlegging ved Prestgardskaia
kr 85 000
Tingvoll Kystlag Fullførelse av naust med kjøp av geitbåt
kr 200 000
Tingvoll Musikkorps Uniformer + nytt instrument
kr 28 500
Vågbø Grendalag Renovering av kjøkken med utstyr
kr 110 000
Åkerfallets venner Scenetak på Åkerfallet
kr 17 000

Sum 2014: kr 3 120 500     


Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no