Gavetildelinger 2017


Gavemottaker Tiltak Beløp
Angvik Idrettslag Innkjøp av utstyr til ridebane.
kr 50 000
Fagerlia Skisenter BA Anskaffelse av ny brukt tråkkemaskin
kr 100 000
Fagertun Forsamlingshus Oppgradering av forsamlingshuset
kr 52 000
Flemma Idrettslag Innkjøp av våtdrakter til vindsurfing.
kr 23 000
Grendahuslaget Flemma Renovering av lekeplassen ved Flemma Grendahus.
kr 30 000
Gyl og Bergem Grendalag Renovering og oppgradering av grendahusets kjøkken
kr 280 000
IL Triumf Anskaffelse av ny snøskuter til oppkjøring av skiløyper.
kr 130 000
Midgard Grendalag Erverv av tomten som grendehuset står på og oppgradering av uteområdet.
kr 70 000
Sellanrå Grendahus Tingvoll Nytt gulv i husets storsal
kr 151 000
Tingvoll Bordtennisklubb Utstyr for arrangering av bordtennisturneringer
kr 50 000
Tingvoll Golfklubb Utvidelse av golfbanen fra 6 til 9-hulls bane.
kr 326 000
Tingvoll IL og Torjulvågen IL Bygge en tursti for sommerbruk i skitraseen mellom Tingvoll Bygdemuseum og Vasslia i Torjulvågen
kr 3 600 000
Tingvoll Musikkorps Kjøp av instrumenter og sanganlegg
kr 38 000
Tingvollvågen Vel Midler til etablering og stiftelse av en vel-forening i Tingvoll sentrum, mv.
kr 58 000
Vorpbukta Småbåthavn Tilrettelegging for gjestebåter i havnas gjestehavn.
kr 100 000

Sum 2017: Kr. 5 058 000


Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no