Gavetildelinger 2018


Gavemottaker Tiltak Beløp
Angvik Idrettslag Utstyr og komplettering av hinderbane. - Hestesportsklubben
kr 50 000
BL Samhold/ Meisingset Grendahus Nye stoler til grendahuset
kr 60 000
Brevikstranda Velforening Videreutvikling av badestrand med strandsonesikring
kr 190 000
Fagerlia Skisenter BA Bygge garasje til nyanskaffet tråkkemaskin
kr 200 000
Frøknene Frydenlunds dukketeater Anskaffe mobilt dukketeaterutstyr
kr 50 000
Gyl Idrettslag Innkjøp av klippeagregat
kr 34 000
Gyl og Bergem Grendalag Utstyr til grendahuset
kr 35 000
Kvisvik Småbåtlag Oppsetting av toalettbygg for allmenn bruk i havneområdet
kr 55 000
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Fugleskjul for fugletitting med foringsplass for fugler
kr 134 000
Sellanrå Grendahus Tingvoll Utvendig renovering av fukt og råteskader med oppgradering av uteområde
kr 730 000
Skar og Hafstad Vel Nærmiljøanlegg, idrett og lekeplass
kr 65 000
Storlandet Grendalag Opprusting av grendahuset
kr 100 000
Straumsnes Skolekorps Nye uniformer til skolekorpset
kr 60 000
Tingvoll IL - Administrasjonen Forprosjekt for "Fotball/ Friidrettshall"
kr 100 000
Tingvoll IL - Håndball Håndballutstyr for å fremme aktivitet og spillerglede
kr 61 000
Tingvoll IL - Langdalshytta Parkeringsplass for turstien til Reitfjellet, Norska og Langdalshytta
kr 595 000
Tingvoll Kystlag Ferdigjøre naustets 2 etg. med møbler og uteområde
kr 70 000
Tingvoll Røde Kors Kjøp av tomt og bygging av klubbhus
kr 150 000
Tingvollvågen Vel Velferdstiltak i Tingvoll sentrum
kr 200 000
Torjulvågen Bygdelag Asfaltering av uteområde ved grendahuset
kr 317 000
Vågbø Grendalag Videre oppgradering av bygning og uteområde
kr 250 000

Sum 2018:  Kr 3 506 000   


Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no