Førskoleforeninga i Tingvoll

2016: Bålhus med benker til Rossbakk barnehage - kr 150 000

Dette skriver blant annet søkeren i sin søknad:  Førskoleforeningen bidrar med lokale og kulturelle opplevelser, fysisk aktivitet og sosiale treffpunkt for barnefamilier i Tingvoll. Vi ønsker å gjøre den nye barnehagen i bygda enda mer attraktiv for barna. 
Derfor søker vi om støtte til innkjøp av et bålhus, slik at barna kan søke ly når det er dårlig vær ute. Grunnarbeid og montering av vegger og benker blir dugnadsarbeid utført av forelder som har barn i barnehagen. Bålhuset er et langhus på 4,5 *6,5 meter oppført i lerk og robinia. Det består av nedstøpte stolper , med tak og 2/3 vegger på deler av huset. Grunnarbeidet vil bestå av å fjerne noe matjord, legge på fiberduk, gruse området, eventuelt drenering og nedstøping av stolper/reisverk. 

 

Rossbakk barnehage er eid og drives av Tingvoll kommune, og har 1 småbarns- og 1 storbarnsavdeling. Det går 74 barn i barnehagen, med som har plass til 80 barn. 


20160421-Baalhus.jpg

Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no