Fagerlia Skisenter BA

2017: Anskaffelse av ny brukt tråkkemaskin - kr 100 000

Fagerlia Skisenter er et lite skitrekk, med beliggenhet Fagerlia i Gjemnes Kommune.
Skitrekket ble etablert i 1983, og har helt siden oppstarten, blitt driftet på dugnad av ski-entusiaster og idealister i nærmiljøet. Vi mener det er viktig å kunne tilby en lokal arena for skikjøring der terskelen for å delta er lav. Fagerlia skisenter er en veldig viktig institusjon for barn og unge i nærområdet, både som en sosial arena og for at barn og ungdom skal kunne utfolde seg fysisk gjennom vinterhalvåret. Det er idrettslagene i henholdsvis Angvik, Flemma og Heggem som eier Fagerlia Skisenter, med 1/3-del hver.


Driften av Fagerlia Skisenter har i de senere år dessverre vært preget av uforutsette driftsstans med påfølgende reparasjoner, grunnet utslitt utstyr og driftsmateriell. Vår tråkkemaskin fra 1984 er nå totalt utslitt, og skal vi kunne opprettholde driften videre fremover, ser vi oss nå nødt til å investere i ny «brukt»-tråkkemaskin. Driftsinntektene i skitrekket er svært begrenset, og vi er derfor nødt til å «fri» til både kommunen og næringslivet i nærområdet for økonomisk hjelp til denne investeringa. 
IMG_0670.jpg IMG_0671.jpg IMG_7314.jpg IMG_7311.jpg IMG_7312.jpg IMG_7313.jpg

Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no