Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

2018: Fugleskjul for fugletitting med foringsplass for fugler - kr 134 000

NORSØK er en privat stiftelse med egne vedtekter. NORSØK eier Tingvoll gard. Det kan ikke deles ut utbytte fra stiftelsen. I tillegg til forsking, utvikling og formidling utvikler NORSØK sitt uteområdet som en friluftsarena for innbyggerne i Tingvoll kommune.


NORSØK ønsker å videreutvikle uteområdet på Tingvoll gard som en friluftsarena for innbyggerne i Tingvoll kommune. Eiendommen er på totalt 1000 daa. Området ut til Øygardsneset er et mye brukt turområde. I tillegg har NORSØK tidligere opparbeidet «Folkeparken» med klatreinnretninger, trimposter, dyreinnhegninger og visningshage. Hele området er fritt tilgjengelig og brukes mye av barnehager, skoler, familier på tur og andre som ønsker naturopplevelser i tilrettelagte områder.
Vi ønsker nå å utvide tilbudet med et fugleskjul tilknyttet en fôringsplass hvor besøkende kan gå inn i skjulet å se på fuglene. Skjulet skal plasseres vest for nordvestre hjørne av kirkegården, se vedlagt kart. Tilkomsten til installasjonen er en driftsveg som går langs gjerde på nordsiden av kirkegården. Dette gjerdet og gjerdet fra kirkegårdens nordøstre hjørne og ned mot inngangen til kirkegården er et svært falleferdig nettinggjerde. NORSØK kontaktet derfor Kirkeverget og i samarbeid med Tingvoll Kyrkjelege fellesråd er det planlagt og rive gammelt gjerde og sette opp nytt gjerde slik at området forskjønnes både for turgåere/brukere av fugleskjulet og besøkende på kirkegården.

Beskrivelse av tiltakene
Tiltak 1: Fugleskjul og fôringsplass
Det bygges et fugleskjul på ca 14 m². Skjulet plasseres vest for nordvestre hjørne av kirkegården. Vegger og tak bygges i Royalimpregnert plank som gråner «med årene». Det settes inn vinduer mot sør hvor fôringsplassen etableres med ulike fôringsinnretninger som tiltrekker seg et variert fugleliv. Det utarbeides informasjon om fuglene på stedet som monteres opp på veggene i huset. I tillegg kjøpes det inn fuglekikkerter som kan brukes av besøkende. Det beplantes med trær/busker som vil tiltrekker seg fugler. 

Tiltak 2: Gjerde og beplantning
Eksisterende gjerde på nordsiden og deler av østsiden av kirkegården fjernes. Det settes opp et nytt gjerde i Royalimpregnert tre. Utforming av gjerde skjer i samarbeid med Riksantikvaren. På vestsiden av kirkegården står det igjen rester av gammelt gjerde. Dette fjernes og det beplantes med stedegne lauvtrær i deler av den gamle gjerdetrasèen. Se vedlagt kartskisse.

Organisering
NORSØK er prosjekteier. Samarbeidsparter er Tingvoll gard sine venner og Tingvoll kyrkjelege fellesråd. Samarbeidspartene vil bidra til organisering av dugnadsarbeid.


Kart med innretninger.jpg

Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no