Skar og Hafstad Vel

2018: Nærmiljøanlegg, idrett og lekeplass - kr 65 000

 
Skar lekeplass Elvebakken.
Skar og Hafstad Vel ble opprettet for å ta vare på lekeplassen for framtiden. Plassen ble "gitt" til bygda av Gudrun og Sivert Orø. Det var nedlagt stor dugnadsinnsats av bygdefolket. Både private og offentlige midler ble brukt til opparbeidelse av plassen. Etter at aktiviteten for plassen i lang tid var liten , ble aktiviteten tatt opp igjen i 2016. Nytt styre ble valgt og en bestemte seg for å gjøre lekeplassen om til et samlingspunkt i bygda, både for liten og stor.

Prosjektet:
Ønske om å legge tilrette for flere aktiviteter enn fotball og slåball. Lage enkle rammer for en møteplass for barn i alle aldre og voksne i bygda.


19146275_1562093243820941_4942691532709427971_n.jpg 19260684_1562093233820942_3322944959021834018_n.jpg

Skriv ut

Andre tildelinger:

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no