Tingvoll Røde Kors

2018: Kjøp av tomt og bygging av klubbhus - kr 150 000

Tingvoll Røde Kors er en frivillig organisasjon som er aktiv innen blant annet søk og redning, aktiviteter for ungdom med for eksempel RØFF, vi har aktiviteter for beboerne på asylmottaket for å bidra med økt trivsel og integrering med Internasjonal kafe/språkkafe og skal starte opp med fiskeklubb igjen, vi har også omsorgsaktiviteter for eldre med besøkstjenesten. Vi er også aktive med å holde førstehjelpskurs for både lag, foreninger og bedrifter i Tingvoll Kommune.


Prosjektet:
Prosjektet består av kjøp av tomt, og bygging av aktivitetshus med beredskapslager for våre aktiviteter og vårt utstyr. Vi ser også for oss at siden tomten er såpass stor, ca 2,4 mål er det mulighet for å kunne lage en liten aktivitetspark for de unge på sikt, men dette vil eventuelt komme senere. Nå er fokuset på å få lokaler til de aktivitetene og utstyret vi allerede har. Huset vil egentlig være ett redskaps hus levert av Talgø, Talgø Møre Tre 193, der ene halvdelen vil bli innredet med aktivitets rom, kjøkken, bad og kontor. 
Tingvoll Røde Kors 2.jpg Tingvoll Røde Kors.jpg

Skriv ut

Andre tildelinger:

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no