Tingvoll IL - Skiskyttergruppa

2014: Nytt skiveanlegg - skiskytterstadion - kr 272 000

Et velfungerende idrettslag, med anlegg til ulike aktiviteter er viktig i lokalsamfunnet. At anleggene kan fungere godt, både sommer og vinter er også viktig. Utøverne har ofte store mål med sin idrett og trening. For at vi skal legge tilrette for kommende nye verdensmestere fra Tingvoll, bevilget styret i Sparebankstiftelsen kr.150.000 i 2012 til opprusting av standplass og rulleskiløype med asfalt ved Tingvoll Skiskytterarena. I 2013 ble ytterligere kr.400.000 bevilget for tilrettelegging av aktiviteter i og langs turløypene til Reitfjellet. I 2014 ble det bevilget kr.272.000 til nytt skiveanlegg på skiskytterstadion, samt kr. 545.000 til asfaltering av rulleskiløypa og veien opp skianlegget fra Riksveien. Søndag 11.10.15 ble det arrangert offisiell åpning av det flotte skiskytteranlegget i strålende vær med lav høstsol. Etter åpningsseremonien ble det arrangert rulleskirenn med skytekonkurranse. Det var mange som møtte opp for å besiktige det flotte anlegget. 


Les mer på nettsidene til: Tingvoll IL 

 


20151011-DSC_0010.jpg 20151011-DSC_0011.jpg 20151011-DSC_0028.jpg 20151011-DSC_0014.jpg 20140825-DSC_0001.jpg 20091031-Givertradisjoner 014.jpg 20141006-DSC_0393.jpg 20140813-2014_08_13_2930.jpg 20111213-2011_12_13_1992.jpg

Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no