Personvernerklæring for Sparebankstiftelsen Tingvoll - www.itingvoll.no

1. Innledning
Sparebankstiftelsen Tingvoll er opptatt av å beskytte dine individuelle rettigheter og personopplysninger. 
EUs nye personvernreform, General Data Protection Regulation (GDPR) er til for å sikre din datasikkerhet på tvers av Europeiske landegrenser i EU- og EØS-land som en del av den norske personvernopplysningsloven. Og i denne erklæring finner du informasjon om hvordan vi jobber for å overholde reglene med personvern. 

2. Behandlingsansvarlig
Sparebankstiftelsen Tingvoll, org.nr 894 707 992, Vågavegen 147, 6630 Tingvoll, er behandlingsansvarlig for registering av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet og realisering av vårt formål som er å være en langsiktig eier i Sparebanken Møre og ivareta sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å videreføre sparebankens tradisjon med å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål.
Sparebankstiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger.
For å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer.

3. Formålet med behandlingen
For å kunne administrere arbeidet med stiftelsens formål og dens aktiviteter må Sparebankstiftelsen behandle visse personopplysninger. Vi benytter personopplysninger kun til følgende formål:

• Identifikasjonsinformasjon: For tillitsvalgte medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen, styret og ansatte, som navn, fødselsnummer, postadresse, e-postadresser og skattemessig hjemsted.

• Kontaktinformasjon/ gavesøknader / nyhetsbrev – www.itingvoll.no: I gavevirksomheten registrerer Sparebankstiftelsen personopplysninger som navn, telefonnummer, postadresse og e-postadresser for oppgitt kontaktpersoner hos gavesøker. Disse opplysninger blir kun brukt som grunnlag for å gi svar på søknaden til kontaktpersonene. Dette ansees å være i tråd med rettslig behandlings-grunnlag i medhold av personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav b (GDPR). Ytterligere informasjon og samtykkeforespørsel er inntatt i søknadsskjemaet.

• Informasjonen vi innhenter via våre søknadsskjemaer og nyhetsbrev vil kun bli benyttet av Sparebankstiftelsen Tingvoll ved behandling av søknaden. Informasjonen vil ikke bli videreformidlet til 3.part og eller andre eksterne personer.

Alle tildelte beløp er offentlige og vil blant annet presenteres på sparebankstiftelsens nettsider.

• Lovpålagte opplysninger: Bokføringskrav, skattemessig hjemsted.

4. Hvilke personopplysninger behandles
Kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre formålet og virksomheten. Vi lager eller lagrer aldri statistikk som kan identifisere deg personlig.

5. Behandlingsgrunnlag
Sparebankstiftelsen har ifølge personopplysningsloven rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre formålet.
Stiftelsen mottar samtykke fra personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, gjennom å oppfylle avtaler med personen, eller en konkret aksept fra personen, basert på Stiftelsens vilkår for samhandling.

6. Beskyttelse av personopplysninger
Behandling av personopplysninger står sentralt i vår virksomhet, og skal behandles på en trygg og sikker måte. Vi bruker tekniske og administrative rutiner og sikkerhetstiltak for å sikre og beskytte opplysningene vi lagrer og bruker.
Sparebankstiftelsen vil kontinuerlig påse at personopplysninger ikke blir misbrukt, og at de er korrekte.

7. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
Eksempel på til hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:

• Myndigheter
• Leverandører
• Betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere

Utlevering av slike opplysninger skjer ikke uten at det foreligger nødvendig avtaler om videre taushetsplikt.
Sparebankstiftelsen kan gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre formålet.
Sparebankstiftelsen inngår databehandleravtaler med underleverandører som kan få tilgang til person-opplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte slike personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Sparebankstiftelsen.

8. Personvernrettigheter / innsyn
Personer hvor personopplysninger er lagret hos Sparebankstiftelsen, kan kreve innsyn i opplysningene, og kreve retting eller sletting av personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av personopplysninger, samt protestere mot bruken av dem.
Personer hvor personopplysninger er lagret hos Sparebankstiftelsen, kan be om dataportabilitet, det vil si at personopplysninger registrert hos Sparebankstiftelsen kan overføres til en tredjemann.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Sparebankstiftelsen har lagret kan sendes til:

Hvem: Sparebankstiftelsen Tingvoll
Besøksadresse: Vågavegen 147, Tingvoll
Postadresse: Postboks 115, 6630 Tingvoll
Organisasjonsnummer: 894707992
Personvernombud: Daglig leder Finn Moe Stene
E-post: post@itingvoll.no
Telefon: 913 20 411

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Sparebankstiftelsen har rett til å klage til Datatilsynet dersom de mener Sparebankstiftelsen behandler personopplysningene i strid med personvernreglene. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets egne nettsider.

9. Informasjonskapsler (cookies)
Cookies, også kjent som informasjonskapsler, er små tekstfiler som legges i din nettlesers internminne. Vi samler inn, behandler og analyserer data fra og om bruk av våre nettsider: www.iTingvoll.no Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet der. Informasjonskapsler og lignende teknologi brukes til å forbedre våre tjenester og vårt formål, samt forbedre sikkerhet og brukeropplevelse ved bruk av våre nettsider. Data fra cookies vil ikke brukes til å samle inn personlige opplysninger om deg. Du kan endre innstillinger i din nettleser så denne vil avvise og slette informasjonskapsler. Dette vil kunne medføre at enkelte funksjoner og områder på nettstedet vil ha noen begrensninger.

10. Samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies)
Når du besøker og bruker våre nettsider www.iTingvoll.no, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.

11. Samtykke
For å kunne behandle dine personopplysninger (heretter, PO) i henhold til EUs General Data Protection Regulation (GDPR) trenger vi et samtykke fra deg for å kunne lagre dine person-opplysninger. Ved bruk av vår nettside www.iTingvoll.no erkjenner du at du har lest denne erklæring og samtykker automatisk til at vi kan lagre all personopplysning som du gir oss gjennom skjemaer på vår nettside, eller som samles inn gjennom andre metoder definert i denne erklæringen.

12. Oppbevaring og sletting av personopplysninger
Sparebankstiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet, med mindre Stiftelsen etter lov er pålagt å lagre opplysningene.
Dersom vi har registrert uriktige opplysninger om deg, kan du også kreve at opplysningene korrigeres. Videre kan du kreve at opplysningene slettes.
Eksempel på lagringstid:

• Bokføringsloven 10 år
• Betalingstjenester 5 år

13. Hvordan denne personvernerklæringen og vår bruk av informasjonskapsler kan bli endret
Hvis det skjer endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon
vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside: www.iTingvoll.no

14. Kontakt oss eller Datatilsynet
Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår behandling av personopplysninger kan du alltid ta kontakt
med oss på post@iTingvoll.no eller ved å sende oss brev.


Nyttige lenker:

Nettvett https://nettvett.no/

Om Personvernloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Datatilsynet – personopplysninger https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/

EUs personverndirektiv http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32016R0679.pdf

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no