Søknadsskjema

Søknadsfristen er 31. mars hvert år. Forventet behandlingstid er ca.to måneder etter søknadsfrist.


Dere vil automatisk få en bekreftelse pr e-post om at søknaden er mottatt, deretter blir søknaden behandlet manuelt.

NB! Dere vil også, i løpet av noen dager, motta en manuell bekreftelse på at søknaden er mottatt. Om dere ikke mottar den, må dere ta kontakt med oss. Gjerne på telefon: 913 20 411
 

Fyll ut skjemaet nedenfor, 
feltene som er merket med en stjerne (*) er obligatoriske felt som må fylles ut 

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no