Storlandet Grendalag

2018: Opprusting av grendahuset - kr 100 000

Storlandet Grendalag er lokalisert på Storlandet i Gjemnes kommune. Grendahuset som Storlandet Grendalag forvalter er lokalisert midt i bygda, ca 5 km fra kommunegrensen mellom Gjemnes og Eide kommuner. For øvrig midt i «nedslagsfeltet» til tidligere Gjemnes Sparebank. Det opprinnelige Grendahuset er fra ca 1910, da det ble bygd som Ungdomshus, men det er i dag ikke mye igjen av det opprinnelige bygget. 


I løpet av de siste 10-15 år har det blitt utført store renoveringsprosjekter i og ved bygget. For ca 15 år siden ble kjøkken påbygd og utvidet og nytt inngangsparti ble bygd. I 2011 ble nytt uteområde med godkjent lekeplass og ballplass innviet.I tillegg ble det bygget en Gapahuk i tilknytning til dette området. I 2016/2017 ble opprinnelig kjøkken renovert fullstendig, da gulv var i ferd med å svikte. Samtidig ble ventilasjonsanlegg oppdatert, avløp lagt om, nytt el.opplegg kom på plass. Det ble bygd eget vaskerom, toalettene ble renovert,og det kom på plass handikap toalett. I tillegg ble møterom i 2 etasje oppgradert.Grendahuset nyttes i dag til mange aktiviteter, det er mye utleid til private arrangementer (barnedåper, etterlag etter begravelser, bursdager osv). Huset er møtelokale for alle lokale lag og foreninger, samt noen regionale (Speider). Det er ukentlig trimkvelder, både for barn og voksne, bordtennistrening og for øvrig andre årlige arrangementer i regi av Storlandet Grendalag.

I tillegg er Storlandet Grendahus valglokale for Bergsøy og Storlandet krets.


Prosjektet:
Vi har i tilknytning til lekeplass en Gapahuk, med åpning i front. Grunnet ikke egnet lagringsplass for stoler/bord inne i salen, har vi måttet oppbevare en del av stolene og bordene våre i den åpne gapahuken vår. Det har ført til at stol- og bordben har begynt å ruste. Noe av dette er vi nødt til å erstatte med nye, så snart vi har fått satt opp et egnet lager som ikke er åpent for vær og vind. Påbygget bygges på samme måte, i samme materiale og i samme stil som eksisterende gapahuk, men påbygget vil ikke være åpent. En låsbar dør, litt bredere enn standard størrelse, settes i på vegg mot inngang til sal i Grendahuset, for kortest mulig avstand ved bæring av stol og bord til/fra sal/lagringsbod. Samtidig må vi tilpasse påbygg slik at vi ikke sperrer nødutgang fra hovedsal i Grendahuset, da det er krav om at en ambulanse kan rygges inn til nødutgangsdør.Bilde-1.jpg Bilde-2.jpg Bilde-3.jpg Bilde-4.jpg

Skriv ut

Andre tildelinger:

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no