Torjulvågen Bygdelag

2018: Asfaltering av uteområde ved grendahuset - kr 317 000

Torjulvågen Bygdalag er et lag for alle som til en hver tid bor i Torjulvågen. Foruten å eie og drifte Torjulvågen Grendahus, er målet til bygdalaget å gjøre Torjulvågen til et attraktivt sted å bo. Oppgavene er mange og varierte, vi sørger for blomsterkasser og beplantning på gravstedet, for å ha bord og benker rundt om i bygda slik at folk på tur får sitte ned. Vi arrangerer 17. mai, juletrefest, basarer og julebord hvert år.


Prosjektet:
Asfalten på uteområdet for grendahuset er meget dårlig. Vi ønsker å skifte ut masser til drenerende masser, og legg et nytt toppdekke med asfalt. Dette vil gjøre renholdet enklere både ute og inne for oss.


20140813-2014_08_13_2924.jpg

Skriv ut

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no