Tingvoll IL - Håndball

2018: Håndballutstyr for å fremme aktivitet og spillerglede - kr 61 000

Tingvoll IL Håndball er i dag en undergruppe av Tingvoll IL. Vi ble etablert første gang som Tingvoll Håndballklubb i 1991. Håndball ble et utrolig populært tilbud da det ble startet opp, og det var igjennom hele 90- tallet godt over 100 aktive barn og ungdommer som var med. Det ble på 2000 tallet bestemt at både håndball, fotball, friidrett og senere også volleyball skulle bli en del av Tingvoll Idrettslag. 


Når det gjelder de yngste, har vi ikke hatt lag for de på mange år. Både på grunn av manglende trenere og konkurranse med andre idretter. Og kanskje har det vært en lei tendens til at mange har valgt skjermtid, istedet for aktivitet sammen med venner.
Vi var en periode redde for at hele klubben vår stod i fare for å ikke ha noen aktive lag. Høsten 2016 bestemte noen mødre (tidligere damelagsspillere ) seg for å prøve å starte opp for å se an interessen. Vi hadde sesongen 2016/2017 ca 15-20 på treningene. Denne sesongen tok vi det et steg videre, og meldte oss på i en seriering. Vi har vært omkring 30 barn( 2,3,4, og 5 klasse) på treningene og har spilt mange kamper denne sesongen. Det er mange som gleder seg til å starte opp til høsten igjen. 


Så til høsten vil det være 2. og 3. kl lag, samt at vi endelig kan melde på de eldste i jenter10. Mottoet vårt er å være i aktivitet og ha det gøy. Vi håper at med denne utviklingen, at vi nå kan være med å øke antallet aktive barn og medlemstallet i håndballen


Prosjektet:
Innkjøp av utstyr for å fremme aktivitet og spilleglede. Vi har mye gammelt utstyr, og for å kunne fortsette den jobben vi har startet på, hadde det vært kjærkomment med nytt utstyr. Både for sikkerheten, men også som et ledd spillerutvikling og rekruttering. 


Tingvoll håndball.jpg

Skriv ut

Andre tildelinger:

2017: Tingvoll IL og Torjulvågen IL: Bygge en tursti for sommerbruk i skitraseen mellom Tingvoll Bygdemuseum og Vasslia i Torjulvågen - kr 3 600 000
2016: Tingvoll IL - Fotball/ friidrett: Tribuneoverbygg med speakerbu-/anlegg og flere flyttbare fotball mål. - kr 550 000
2016: Tingvoll IL - Skihytta: Renovering av utvendig tak på skihytta - kr 165 000
2016: Tingvoll IL - Friidrett: Utstyr og opprusting av kastringer og lengdegrop - kr 115 000
2015: Tingvoll IL: Bokprosjekt i forbindelse med lagets 100 års jubileum 1915 -2015. - kr 100 000
2015: Tingvoll IL - lysløypekomiteen: Oppgradering av lysløypa med LEDD-lys. - kr 300 000
2014: Tingvoll IL - Skihytta : Renovering og oppgradering av skihytta - kr 360 000
2014: Tingvoll IL - Fotballgruppa : Innbytterbenker på kunstgrasbanen - kr 50 000
2014: Tingvoll IL - Bane og løypekomiteen : 4-hjuling til stell av kunstgrasbane/ skiløyper - kr 136 000
2014: Tingvoll IL og Torjulvågen IL fellestiltak : Planlegging av tur- og sykkelsti mellom Tingvoll og Torjulvågen - kr 100 000
2014: Tingvoll IL - Skiskyttergruppa : Nytt skiveanlegg - skiskytterstadion - kr 272 000
2014: Tingvoll IL - Løypekomiteen : Asfaltering av rulleskiløype og veien opp til anlegget - kr 545 000
2013: Tingvoll IL: Tilrettelegging for aktiviteter i og langs turløypene til Reitfjellet. - kr 400 000
2012: Tingvoll IL - Skiskyttergruppa: Ruste opp standplass og opparbeide rulleskiløype med asfalt. - kr 150 000
2012: Tingvoll IL - Tråkkemaskinkomiteen: Oppgradering av utstyr til tråkkemaskinen - kr 90 000

Sparebankstiftelsen Tingvoll
Daglig leder: Finn Moe Stene

Kontoradresse:
Vågaveien 147
Postboks 115, 6630 Tingvoll

Kontakt:
Telefon: 913 20 411
E-post: post@iTingvoll.no